d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
Image Alt
AM BUSINESS

Písanie projektov

Písanie projektov

Prejdi na vyššiu rýchlosť

Písanie projektov - od EÚ-projektov, výziev pre obce cez KultMinor až po Interreg

Tender je obrovskou príležitosťou na implementáciu nových vylepšení. Napísať projekt je výzva. Každé slovo má svoju úlohu a peňažnú hodnotu. Na to, aby sa sny zmenili na ciele a ciele na plány, je potrebný dobre pripravený grantový konzultant.

Práve teraz, zatiaľ čo si prezeráš našu stránku, mnoho tendrov na úrovni štátu, výziev pre obce, ako aj európskych tendrov čaká nato, kedy nájdu svojich víťazov. Šanca vyhrať je tu stále a to konkrétne v oblasti rozvoja podnikania, kultúry a poľnohospodárstva.

Či už ide o KultMinor, Interreg, Plán Gábora Barossa alebo iné projekty, sme ti k dispozícii! Počas procesu podávania žiadostí implementujeme spôsob, ktorý sa už osvedčil u predchádzajúcich víťazných tendrov, aby si sa Ty mohol plne sústrediť na získanú sumu a realizáciu svojho projektu!

Tendre na rozvoj podnikania a poľnohospodárstva vypísané maďarskou vládou. S cieľom podporiť rozvoj podnikania v Karpatskej kotline a zotrvanie vo svojej vlasti. V rámci malých obchodných aj poľnohospodárskych tendrov je možné nakupovať najmä stroje.

Tender vyhlásený vládou SR, ktorého cieľom je podpora menšinovej kultúry. KultMinor podporuje kultúrne, literárne, knižné, divadelné, a hudobné projekty, ako aj projekty zamerané na vzájomné porozumenie a akceptovanie kultúry toho druhého.

Výzvy Ministerstva kultúry SR na regionálnu podporu kreatívneho priemyslu a kultúry. Je dôležité dať svojim plánom vhodnú štruktúru, aby bol tvoj projekt nápadný a vyčnieval spomedzi ostatných aj v tom najkonkurenčnejšom prostredí.

Kultúrne tendre súvisiace s prosperitou Maďarov žijúcich v zahraničí, čiže mimo svojej vlasti, sú zaradené do tendrov Fondu Gábora Bethlena. Je nevyhnutné napísať taký projekt, ktorý jasne vyjadrí tvoje plány v súlade s dlhodobými strategickými cieľmi fondu.

Podpora projektov, ktoré posilňujú cezhraničné vzťahy a zlepšujú životné podmienky všetkých obyvateľov podporovaného regiónu (v oboch krajinách, v ktorých sa projekt realizuje). Prostredníctvom tohto Fondu je možné podporovať len neziskové projekty. Mimovládne organizácie (MVO), samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a podniky.

Cieľom tendrov Európskej únie je rozvíjať maďarsko-slovenskú spoluprácu. Hlavným cieľom výziev Interreg je podpora projektov cestovného ruchu zameraných na ochranu prírodného a urbanizovaného prostredia, projektov zvyšujúcich cezhraničnú mobilitu a cezhraničnú spoluprácu v oblasti trhu práce a prenosu vedomostí.

Fond financovaný nórskou vládou funguje v súlade s vyhlásením verejných súťaží EÚ. Jeho hlavným cieľom je znižovať a odstraňovať sociálne a ekonomické rozdiely. V projektoch sú podporované myšlienky zaoberajúce sa problematikou akceptácie, demokracie a právneho štátu. Väčšinou podporuje mimovládne organizácie.

Priebežne sa vyhlasujú tendre na regionálnej úrovni a na úrovni samospráv. Vo všeobecnosti majú podobné načasovanie a ciele ako výzvy EÚ na predkladanie návrhov, ale majú aj svoje vlastné miestne špecifiká. Ak si myslíš, že verejná súťaž pre konkrétne mesto alebo nejaký okres by mohla pomôcť tvojej firme alebo inštitúcii, dohodnime sa!

Mnohokrát je aj pre samosprávy výberové konanie cestou k realizácii plánovaného rozvoja. Ak si myslíš, že aj obci, v ktorej žiješ, by sa zišiel nejaký ten rozvoj, povedz o nás svojmu starostovi!

Môžeme ti byť užitoční nielen v uvedených tendroch. Ak narazíš na nejakú ďalšiu vzrušujúcu príležitosť na písanie projektov, podeľ sa o ňu s nami, dohodnime sa a pustime sa do toho!

Písanie projektov

Čím sa líši písanie projektov, ak si vyberieš AM Business?

Písanie projektov

Pomôžeme ti ho zrealizovať

01

Vyhrať tender je len polovica úspechu, pretože pri realizácii svojho projektu možno budeš potrebovať subdodávateľov. Ak boli v tvojej žiadosti zahrnuté aj marketingové aktivity, radi ti budeme k dispozícii. Navyše, ak by našou úlohou bolo aj samotné vypísanie tendra, kampane sa budú môcť lepšie prispôsobiť cieľom tendra a naše ceny budú výhodnejšie.

Písanie projektov

Toto všetko sa deje na základe odmeny, ktorá sa vyplatí v prípade úspešného projektu

02

V našom prípade nielen žiadateľ, ale aj autor žiadosti má záujem na tom, aby bol konečný výsledok úspešný, teda aby bola daná žiadosť víťazná. Aby sme to zabezpečili, písanie žiadosti vykonávame na základe odmeny, ktorá sa vyplatí v prípade úspešného projektu. Celú sumu musíš zaplatiť len v jednom prípade: ak sme vytvorili víťazný projekt!

Písanie projektov

Píšeme vo viacerých jazykoch

03

Rovnako ako pri písaní textu, aj pri podávaní žiadosti sa snažíme o 100% jazykovú správnosť. V rámci tvojho projektu ti preto bude k dispozícii nielen samotný grantový konzultant, ale aj jazykový mentor, pre ktorého je jazyk, v ktorom sa projekt píše, jeho rodným jazykom. Či už bude jazyk predloženého projektu angličtina, maďarčina alebo slovenčina.