AM Business logo.
d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
alapító zakladate

Som zakladateľ a budem CEO. Potrebujem transformáciu?

Aké jednoduche je, keď povieme iba šéf. Zakladateľ postaví a CEO riadi firmu. Rozdiel je oveľa väčši, najmä, keď vysvetlíme, prečo je to dôležitá otázka. Život firmy veľa fáz, a každá z nich potrebuje iného človeka. Hľadáme vždy nového kolegu, alebo stačí, keď sa zmeníme?  
 
Zakladateľ je človek, ktorý vytvoril niečo nové, čo predtým neexistovalo. Mal víziu, a mohol to urobiť. Splnil si svoj sen. A potom je na vrchole kopca a nevidí, kde je budúcnosť. Každodenné veci nudné, rutinné, a on stratí motiváciu. Predtým cítil, že každy deň je výzva, teraz iba povinná úloha. A potom príde burnout, choroba, a samozrejme firemné problémy. Iba kvôli tomu, lebo náš zakladateľ nie je na správnom mieste. A znovu: kvôli tomu, že jeho silné stránky iné.  
 
CEO vie, ako firmy fungujú. Nie je self-made man, ale funguje ako šikovný záhradkár. Presne vie, čo a ako ho môže vyvíjať. Používa všetky príležitosti, ale iba opatrne. Pozná dopyt a ponuku, intúicia nehrá žiadnu rolu. Nemá žiadnu víziu, ale je sebaistý, lebo pozná čísla a trendy. Nič nepostaví, ale vedí firmu s veľkou profitabilitou a prosperitou. Jeho talent je manažment. Spoločnosť funguje ako dieľna alebo symfonická kapela, on je ako dirigent 

A čo je s tebou? Ktorá rola opíše lepšie tvoje vlastnosti? Veľmi často potrebujeme pomoc. Na príklad nie som ideálny CEO. Ako zakladateľ som fungoval dobre, a potom sme potrebovali novú štruktúru. Potrebujem CEO, ktorý sa spýta iba raz mesačne, ale presne vie aké naše smery. Ak chcel by som kúpiť niečo, ona sa spýta, prečo to potrebujeme. Keď to je iba pekné alebo nové ale nie užitočné, tak ho nekúpime. Také jednoducho. So mnou ako CEO by sme možno nemohli pokračovať vo svojom vývine. Alebo iba pomalšie. Lebo som kreatívny a nie analytický človek. V ideálnom prípade CEO a zakladateľ môže spolupracovať efektívne. Ale potom máme majiteľa, ktorý tiež potrebuje iné vlastnosti.    

alapító zakladateľ CEO founder