AM Business logo.
d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
félév polrok

Prvý polrok 2022 – ako to išlo doteraz

Aký bol prvý polrok pre teba? Ešte nevieš? Samozrejme, lebo sme začali druhý polrok iba dnes. Tento moment môže byť reštart, alebo chvíločka na radosť. Jedno alebo druhé musíme analyzovať aké bolo toto obdobie pre nás! Poďme!

1. Januára, si nikto nepredstavi rok ako tento. Nikto neplánoval vojnu, ekonomickú krízu a také hrozné veci. Správy sú hrozné, ale život sme nemohli zastaviť. Ani naše firmy. Takže v tomto momente musíme pozrieť naše ciele, a skontrolovať, čo sme mohli dosiahnuť a čo nie. Ak negatívna strana má viac,  to ešte nie je žiadny problém. Ešte máš 6 mesiacov.

Napríklad u nás – vďaka Bohu – všetko íde, ako sme plánovali. Nie, klamal som, všetko je lepšie. Naše výsledky práve teraz hovoria že náš rok je na 52% hotový. To znie normálne, nič extra. Plánovali sme iba 35% nášho príjmu na prvý polrok. Teraz tušíš, že 52% je viac ako naše očakávanie. A obraz je ešte lepší, ak poviem, že sme rastli o 167%, ak porovnáme prvý polrok 2021! To nás robí veľmi hrdímy a spokojnímy!

Čo je môj cieľ, keď hovorím o týchto detailoch? Iba ukázať, že prostredie je vonku, ale veľké veci sa dejú vo vnútri! Celý polrok, sme sa sústredili iba na úlohu, ktorú sme práve v prítomnosti robili. Žiadna minulosť nebola a žiadna budúcnosť nebude. Podľa nás musíš výhrať vždy ten moment. A keď vyhráš dosť momentov, tak môžeš dosiahnuť aj mesačné, kvartálné alebo ročné cieľe. 

Nie, nechcem povedať, že naša firma je fantastická, alebo my sme fantastickí ľudia. Iba to, že prácu musíš vykonávať. A čo príde teraz? Nechceme spomaliť, lebo nie je koniec. Pripravíme novú webovú stránku, ideme na podnikatelského expa, a práve dnes sa prezentujeme vo finále ‘Podnikatel roka 2022’. 

A nakoniec prezradím naše tajomstvo: naša práca nás baví. Každodenne vidíme výzvy, a pracujeme na zaujímavých projektoch. A v prvom rade: radi pracujeme spolu ako tím, a spolu s našími klientami.    

 félév polrok