AM Business logo.
d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
türelem trpezlivosť am business

Je trpezlivosť cnosť podnikateľov?

V našom osobnom živote nie som trpezlivý. Chcem všetko získať hneď, a neviem čakať. Viem, že výsledok príde po práci, ale chcem všetko zrýchliť. Byť po práci a si užívať výsledky. Réka je iná. Ona plánuje všetko krok za krokom, a počíta aj čas, ktorý potrebujeme na získanie našich cieľov. Ako pre podnikateľov, je trpezlivosť potrebná, alebo to je len nejaká bariéra?

Môžeme si myslieť, že trpezlivosť v podnikatelov živote je iba jedna z luxusných vecí. Niečo nepotrebné, ktoré robia všetko pomalšie. Ak nedržíme naše príležitosti v prítomnosti, nemôžeme v budúcnosti. Ak nechceme byť vždy prví, tak teraz budeme len druhí, potom tretí a potom poslední. Ak sme zdvorilí a necháme iných ľudí prísť na prve miesto, vôbec prečo sme začali? Ďalší pohľad: ak prežíme negatívne veci ako prví, nebudeme šťastní. Ak nie sme spokojní s našimi životmi, budeme iba frustrovaní. A ako frustrovaní ľudí nemôžeme tvoriť kvalitné veci, nemáme kvalitní kolegovia. Konečný výsledok bude, že hodnota našej firmy klesia.  Kde môžeme tak nájsť rovnováhu?

Ako predtým povedal som: plánujeme. Máme plán na mája, na prvý polrok a na celý 2021. Predsa, musíme naše plány priebežne aktualizovať, lebo v decembri videli sme ďalšie faktory ako teraz. Nové okolnosti potrebujú nové plány. Chcem získať tieto ciele najskôr, ale nie za každú cenu. Na príklad nechcem získať ciele, ktoré nie sú reálne. Ak nemusíme sa obetovať náš čas, náš talent a našu prácu, tak tieto cielé nebolo normálné fixované. Ale chcem, aby sa náš tím stal dosť dobrý, že môžeme získať naše – reálne – ciele v auguste. 

Ale ak lozíš do kopca, nemôžeš ísť vždy len hore. Často sa musíš skrútiť, a často tvoja cesta príde dole. To sú situácie, kedy trpezlivosť je tvoja posledná šanca. Musíš čakať, lebo vieš, že ak ste robili všetko dobre, tak dostaneš výsledky. Vieš, že si a tvoja skupina majú to plus, ktoré potrebné ak chcete stať na vrchole kopca. 

Pravda je, každý rok musíš nájsť nový kopec. Ak výbraš rovnaký cieľ, tak nemáš ďalšiu motiváciu. A bez motivácii, nie je šanca na úspech. Potom, tvoja trpezlivosť bude daromná, pretože váš trend bude klesať. 

türelem trpezlivosť am business