AM Business logo.
d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
am business kétnyelvűség bilingualita

Fundamentálna bilingualita

Ako maďarský podnikateľ na Slovensku, bilingualita je fundamentálna. Môj známy, ktorý je aj podnikateľ, mi povedal, že bilingualita nie je plus. To je bežná požiadavka. Podla mojho názoru, ak sa priebežne zlepšíme, on má pravdu. V našom živote sme teraz ziskali toto niveau, odteraz každý piatok zverejníme posty aj po slovensky. Samozrejme, to nie je koniec, plánujeme zverejniť každé posty bilinguálne. To je dlhá cesta ale teraz je prvý krok.

Môžeme povedať že všetko je v poriadku, lebo predtým sme mali sme slovenských klientov, a nikomu nechýbali slovenské posty. Ak chceme to vidieť kritický: mohli by sme mať viac klientov so slovenskými postami, pretože oni by videli, že slovenska komunikácia nie je bariéra pre nás. Alebo mohli by sme mať s nimi bližší vzťah. Teraz to je jedno, nikto to nevie. Odteraz ukážujeme že bilingualita je pre nás hodnota. To je príležitosť: môžeme komunikovať s novou cieľovou skupinou, a objaviť nové možnosti.
Myslíme si, že to je nový level aj pre nás, ktorý sme musili dobehnúť. Väčšina našich klientov sú Maďari zo Slovenska alebo z Maďarska. S nimi sa môžeme rozprávať po maďarsky a to stačí. Ale v našej blízkosti stratíme klientov teraz alebo sme ich stratili predtým, pretože sme nemali bilinguálné posty. Rovnako: ak vidíš že môžeme písať hodnotné posty aj po slovensky, tak môžeme spolupracovať, ak potrebuješ bilinguálné veci. Opäť vidíme: bilingualita je možnosť pre našu firmu.

My, na AM Businesse veríme, že ak spoznáme nové jazyky, kultúry alebo zvyky, budeme bohatší, a vieme viac o svete. A ak náš svet je bohatší, tak môžeme viac ponúknuť pre našich klientov a partnerov. Toto chápanie nám pomohlo získať naše úspechy: máme spokojných klientov, pracujeme v mnohých krajinách, a naše nápady fungujú aj v Nemecku alebo Anglicku.

Pre nás bude táto cesta veľmi napínavá. Ona obsahuje zaujimavosti, trošku viac práce ale giganticku motiváciu. Dúfame že tento level môžeme aj úspešne dobehnúť a mohli by sme objaviť nové ciele. A potom možno zverejníme nové posty aj po treťom novom jazyku.

am business kétnyelvűség bilingualita