AM Business logo.
d

AM BUSINESS

IČO: 50222104
DIČ: 2120216626
ceo generálny riaditeľ cégvezető

Čo je generálny riaditeľ A aká je jeho rola?

Veľmi často, keď si ľudia základajú firmy, ich prvá úloha je objednať krásne vizitky. Firma ešte nič nerobila, nič nemá, iba vizitky s šarmantným titulom: generálny riaditeľ. Podľa mňa je to v podstate smiešne, lebo môj titul je iba COO (operatívny riaditeľ). Čo znnamená titul, a prečo je on taký dôležitý? V podstate ako sa musí správať manažér ak chce vybudovať efektívnu firmu? 

Viesť firmu nie je jednoduche. To nie je závisle od toho, že koľko máš zamestnancov, alebo rokov skúsenosti. Každý deň musíš začať od nuly a s úplnou neistotou. Je to pravda aj v prípade, keď poznáš celú firmu, a myslíš, že žiadne prekvapenie pre teba neexistuje. Som si istý, že existuje. Riadiť firmu má veľa strán. Generálny riaditeľ znamená že si zodpovedný za celú firmu. Musíš rozumieť aké cieľe majú zamestnanci, a ako ich môžeš synchronizovať s cieľmi firmy. Alebo aká je ekonomická situácia, a aké plány si môžete dovoliť. Tak musíš fungovať ako ekonomický expert. A je jedno, ak máš veľa kolégov, na konci si ty zodpovedný, a ty sa musíš rozhodnúť. 

To boli iba dve faktory. Ale generálny riaditeľ je oveľa viac ako len titul v prípade ak chceš firmu, ktorá sa zlepší krok za krokom. Rozhodujúci faktor je aj tvoj štýl riadenia. Možno si myslíš, že firma musí byť demokratická, lebo cieľe môžeme dosiahnúť iba spolu. Veľa riaditeľov hovorí, že to nie je efektívne, musíš sa správať striktne. Také firmy sú ako armáda. Nikto nemá ju radi, a nemôže kreatívne pracovať lebo strach je kazdodenný hosť.  

Čítal som knihu o Ádámovi Fischerovi. On je svetoznámy dirigent, takže funguje ako generálny riaditeľ. Len jeho úloha je riadiť kapelu, a nie firmu. Situácie sa podobajú, iba v kapele majú lepšiu hudbu. Fischer je špeciálny, lebo aj v kapele sa správa demokraticky. On musí riadiť celú skupinu, ale muzikanti majú šancu povedať svoj názor. Často ten dirigent ich akceptuje, a potom celá kapela hrá trošku iné. A neuveriteľná vec: to funguje, a veľmi často sa číta aký fantastický hudobný zážitok bol Fischerová verzia.  

Podľa mňa generálny riaditeľ nie je titul. Je to niečo viac. Možno misia, vízia a zodpovednosť. Veľmi zložitá úloha, ktorú sa musí človek učit počas celého života. A v podstate CEO nie je žiadny panovník, on musí poslúžiť svojím kolegom. 

ceo generálny riaditeľ cégvezető